Името на фондацията – Лалета, идва от съкращението на английски език: LALETA, което е получено от LAnguage (език), LEarning (учене), Technology (технологии), trAdition (традиция).

Език и традиции

Работим по опазване на разноообразието на българския език с проекта ни „Диалекти“.

Образование

С радост споделяме знания в областите, в които сме експерти – ИТ, математика, природни науки.

Технологии

Използваме технологии за подобряване на живота на хората, с фокус върху малките населени места в България.