Името на фондацията – Лалета, идва от съкращението на английски език: LALETA, което е получено от LAnguage (език), LEarning (учене), Technology (технологии), trAdition (традиция).

Нашата мисия е да работим по опазване и разпространение на разнообразието в българския език, да споделяме знания, да използваме технологиите за подобряване на живота на хората. Фокусът ни е предимно в малките населени места в България.

Екип

Цветомила Михайлова, Изпълнителен директор

Цветомила e програмист и докторант по обработка на естествен език.